Utility Cloud

Vår molntjänst, Utility Cloud, har tillgång till lednignsinfo i realtid och kan efter förfrågan leverera relevant info till din enhet. Vi gör detta genom att agera som en gateway mellan nätverkssystemet av ledningsägare och din enhet.

GPS och Kartor

Genom att använda toppmodern mobil GNSS teknologi kan vi precisera din GPS position med bättre precision än någonsin tidigare. När vi skickar över ledningskartorna till din enhet överlägger vi dem över kartor av det lokala området och kan därifrån precisera din position relativt ledningen med väldigt bra noggrannhet.

Augmented Reality

Efter vi har kalkylerat både din och ledningens position konverterar vi ledningsinformationen till 3D-modeller som kan läsas av din enhet för att skapa en aumented reality miljö. I denna miljö kan du se exakt vart ledningarna ligger och tillåter dig att enkelt tolka och visualisera data, och planera efter det.